LIETUVIŲ ETNINĖS KULTŪROS DRAUGIJA
 
 
LT EN
Versija neigaliems
Naujienlaiškis
Draugaukime
Renginių kalendorius
<<    Gegužė 2024    >>
 
 
Etninės kultūros teisės aktai
 

Etninę kultūrą puoselėjantys Lietuvos teisės aktai

LR Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas (1999)

LR Tautinio paveldo produktų įstatymas (2007)

LR Valstybinės kalbos įstatymas (1995)

LR Muziejų įstatymas (1995)

LR Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (1996)

LR Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas (1997)

LR Saugomų teritorijų įstatymas (2001)

LR Teritorijų planavimo įstatymas  (2004)

LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (2005)

LR Įstatymas "Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinimo"

Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės

Etninės kultūros plėtros valstybinė 2010–2014 metų programa

Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa 

Regionų kultūros plėtros 2012-2020 metų programa

Ilgalaikė valstybės raidos strategija (iki 2015 m.)

 

Tarptautiniai etninę kultūrą puoselėjantys teisės aktai

Europos kultūros konvencija (1954)

UNESCO pasaulinio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencija (1972)

UNESCO Rekomendacijos dėl liaudies masių dalyvavimo ir indėlio kultūriniame gyvenime (1976) (anglų k.)

Pavyzdinis folkloro apsaugos nuo neteisėto panaudojimo ir kitokios žalingos veiklos modelis (1982) (anglų k.)

Europos architektūros paveldo apsaugos konvencija (1985, pataisyta 1992) 

UNESCO Tradicinės kultūros ir folkloro apsaugos rekomendacijos (1989) (anglų k.)

UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencija (1998)

UNESCO Visuotinė kultūrų įvairovės deklaracija (2001)

Europos kraštovaizdžio konvencija (2002)

UNESCO nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija (2003)
UNESCO konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo (2005)

UNESCO Pasaulio paveldo sąrašas

UNESCO Reprezentatyvusis žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašas 

UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo, kuriam reikalinga neatidėliotina apsauga, sąrašas

Lietuvių etninės kultūros draugija,  įmonės kodas 191932780, reg.adresas Pamėnkalnio g. 34, LT-01114 Vilnius; el.paštas: info@etnokultura.lt