LIETUVIŲ ETNINĖS KULTŪROS DRAUGIJA
 
 
LT EN
Versija neigaliems
Naujienlaiškis
Draugaukime
Renginių kalendorius
<<    Birželis 2024    >>
 
 
Naujienos » – 2015-12-05, trečiadienį – šeštadienį, Tarptautinė konferencija „Regioniniai muzikinio folkloro tyrimai“ skirta Etnografiniams metams
 

2015-12-02 – 2015-12-05,  trečiadienį – šeštadienį, VILNIUJE, DAINAVOJE Tarptautinė konferencija „Regioniniai muzikinio folkloro tyrimai“ skirta Etnografiniams metams

Seimo Spaudos konferencijų salėje, Gedimino pr. 53; Seimo Konstitucijos salėje, Gedimino pr. 53; Lietuvos muzikos ir teatro akademijos II rūmuose, Tilto g. 16; Lietuvos muzikos ir teatro akademijos I rūmų Karoso salėje, Gedimino pr. 42; Dzūkijos nacionaliniame parke

2015_12_02_2015_12_05_Konferencija4


Tarptautinė konferencija rengiama Etninės kultūros globos tarybos ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
Registruotis dėl įėjimo į Seimą pas Nijolę Balčiūnienę iki 2015-12-02 8:45 val., tel. +370 614 76090, el. p. Nijole.balciuniene@lrs.lt

PROGRAMA

TREČIADIENIS GRUODŽIO 2 D.

9:00 – 9:45 Spaudos konferencija „Etnografinių regionų metai ir muzikinio folkloro reikšmė regioninio savitumo raiškai“ Seimo Spaudos konferencijų salėje, Gedimino pr. 53, GPS 54.692348,25.261349
9:00 – 9:50 Registracija į konferenciją

Seimo Konstitucijos salė, Gedimino pr. 53, GPS 54.692348,25.261349

1 POSĖDIS
Pirmininkauja: Virginijus Jocys, Dalia Urbanavičienė

10:00 Konferencijos atidarymas
10:10 Virginijus Jocys, Etninės kultūros globos taryba
„2015-ieji – Etnografinių regionų metai Lietuvoje“
10:30 Vida Savoniakaitė, Lietuvos istorijos institutas
„Teoriniai požiūriai regionų tyrimuose“
11:00 Alma Ragauskaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnologijos doktorantūra „Regioniškumo problema: nuo etnogenezės iki savęs supratimo“
11:30 Daiva Vyčinienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija
„Lietuvių etninės dainuojamosios tradicijos regionavimo problemos ir perspektyvos“
12:00 – 12:30 Kavos pertrauka

2 POSĖDIS
Pirmininkauja: Daiva Vyčinienė

12:30 Žanna Pärtlas, Estijos muzikos ir teatro akademija „On the Relict Scales in the Seto Traditional Songs (South-Eastern Estonia): the Shepherd Tune Kar´ahääl“;
„Setų tradicinių dainų reliktinės dermės (pietryčių Estija): piemenų melodija „Kar´ahääl“
13:00 Kata Riskó, Vengrijos mokslų akademija „Changes of Hungarian Folk Traditions as Result of Folklore Movement“;
„Vengrų liaudies tradicijų kaita dėl folklorinio judėjimo įtakos“
13:30 Nana Mzhavanadze, Ilia valstybinis universitetas (Tbilisi) „One Articulation Phenomenon in Svan Music“;
„Vienas iš Svanetijos muzikos artikuliacijos fenomenų“

KETVIRTADIENIS GRUODŽIO 3 D.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos II rūmai, Tilto g. 16, GPS 54.6890309,25.2822207

3 POSĖDIS
Pirmininkauja: Gaila Kirdienė

9:00 Vytautas Tumėnas, Lietuvos istorijos institutas,
„Lietuvos etnografinių kraštų sisteminės sampratos raidos bruožai“
9:30 Dalia Urbanavičienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija,
„Regioniškumo požymiai lietuvių choreografiniame folklore“
10:00 Liliya Barankevich (Лилия Баранкевич), Baltarusijos valstybinė muzikos akademija, „Литовские народные песни, записанные в фольклорной экспедиции БГАМ 2011 г. в Островецкий район Гродненской области“;
„Lietuvių liaudies dainos, užrašytos BVMA ekspedicijoje 2011 m. Gardino apskrities Astravo rajone“
10:30 Irina Teplova (Ирина Теплова), N. A. Rimskio-Korsakovo St.Peterburgo valstybinė konservatorija „Народная музыкальная культура Русского Севера в материалах собирателей фольклора прошлого и настоящего“;
„Šiaurės Rusijos muzikinė liaudies kultūra remiantis praeities ir dabarties rinkėjų medžiaga“
11:00 – 11:30 Kavos pertrauka

4 POSĖDIS
Pirmininkauja: Rimantas Sliužinskas

11:30 Svetlana Kosyreva (Светлана Косырева), Petrozavodsko valstybinė Glazunovo konservatorija, „Взаимодействие вокального и инструментального начал в музыкальной традиции вятских мари“;
„Vokalinio ir instrumentinių pradų sąveika Viatkos marių muzikinėse tradicijose“
12:00 Svetlana Nikolaeva (Светлана Николаева), Petrozavodsko valstybinė Glazunovo konservatorija, „Локальные традиции йойг Беломорской Карелии“;
„Belomorsko Karelijos joigų vietinės tradicijos“
12:30 Margaryta Skazhenyk (Маргарита Скаженик) & Oleh Korobov (Олег Коробов), Ukrainos nacionalinė muzikos akademija „Этномузыкальное изучение календарных традиций Среднего Полесья в контексте смежных наук (по материалам, локализованным в бассейне Уборти)“;
„Vidurio Polesės kalendorinių tradicijų etnomuzikologiniai tyrimai tarpdisciplininių mokslų kontekste (remiantis mežiaga iš upės Ubort baseino)“
13:00 Anna Kolomytseva (Анна Коломыцева), Ukrainos nacionalinė muzikos akademija „Украинские кумулятивные песни: к вопросу о межэтнических параллелях“;
„Ukrainiečių komuliatyvinės dainos: tarpetninių paralelių klausimui“
13:30 – 14:30 Pietų pertrauka

5 POSĖDIS
Pirmininkauja: Daiva Vyčinienė

14:30 Jürgen Schöpf, Vienos universitetas „Comparing the Physically Similar Single Tone Pipe Ensembles Ditlhaka and  kudučiai“;
„Fiziškai panašūs vieno garso dūdelių ansambliai „Ditlhaka“ ir „Skudučiai“
15:00 Evaldas Vyčinas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija
„Šiaurės rytų Aukštaitija – išskirtinis lietuvių tradicinės instrumentinės muzikos regionas“
15:30 Rūta Žarskienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
„Žemaitijos instrumentinis muzikavimas: konservatyvumas, ar tradicijos tąsa?“
16:00 Gaila Kirdienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija
„Dzūkų smuikavimo stiliaus tyrimai: Lazdijų ir Seinų-Punsko kraštai“
18:00 Koncertas „Tai genelio margumai“ Lietuvos muzikos ir teatro akademijos I rūmų Didžioji salė, Gedemino pr. 42, GPS 54.6877879,25.2690621

Koncerte dalyvaus:
Kaišiadorių kultūros centro folkloro ansamblis „Verpeta“ ,
Kėdainių r. Akademijos kultūros centro folkloro ansamblis „Seklyčia“,
Zarasų krašto tradicijų tęsėjai – armonikierius Algimantas Mieliauskas ir būbnininkas virtuozas Kazimieras Streikus,
Albinas Batavičius, grojantis įvairiais dumpliniais ir pučiamaisiais instrumentais,
Rima Garsonienė su savo ugdytiniais  būbnininkais ir armonikieriais iš Utenos, taip pat svečiai – gruzinė
Nana Mzhavanadze ir ukrainiečių folkloro ansamblis „Volodar“.
Koncertą ves Loreta Sungailienė.

PENKTADIENIS GRUODŽIO 4 D.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos II rūmai, Tilto g. 16,
GPS 54.6890309,25.2822207

6 POSĖDIS
Pirmininkauja: Žanna Pärtlas

9:00 Halyna Pshenichkina (Галина Пшеничкина), Ukrainos nacionalinė muzikos akademija „Региональные особенности песенной традиции Правобережной Черкащины (Украина)“;
„Čerkasijos dainuojamosios tradicijos regioninės ypatybės“
9:30 Anastasiia Mazurenko (Анастасия Мазуренко), Ukrainos nacionalinė muzikos akademija „Стабильность и мобильность в структуре песенной строфы украинской аутентики“;
„Stabilumas ir mobilumas ukrainiečių autentiškos dainuojamosios eilėdaros struktūroje“
10:00 Inga Korolkova (Инга Королькова), N. A. Rimskio-Korsakovo St.Peterburgo valstybinė konservatorija „Музыкальные формы плачевой культуры в фольклорных традициях Северо-Запада России“;
„Raudojimo kultūros muzikinės formos Šiaurės vakarų Rusijos folklorinėje tradicijoje“
10:30 Tatiana Kaplun (Татьяна Каплун), Odesos nacionalinė A. V. Neždanovos muzikos akademija „Гендерные аспекты изучения старообрядческой традиции (на примере общин староверов Одесской области Украины)“;
„Sentikių tradicijos tyrimai lyčių aspektu (Ukrainos Odesos srities sentikių bendruomenių pavyzdžiai)“
11:00 – 11:15 Kavos pertrauka

7 POSĖDIS
Pirmininkauja: Gustaw Juzala

11:15 Laura Lukenskienė, Kauno miesto muziejus
„Nežinoti sūduviečių kankliavimo aspektai“
11:45 Irina Popova (Ирина Попова), N. A. Rimskio-Korsakovo St.Peterburgo valstybinė konservatorija „Теория и практика этнонотирования: на примере записей народных гармонистов Вологодской области“;
„Etnonotacijos teorija ir praktika: Vologdos srities liaudies armonikierių įrašų pavyzdžiai“
12:15 Rytis Ambrazevičius, Lietuvos muzikos ir teatros akademija;
Kauno technologijos universitetas „Kanklių derinimo regioniniai ypatumai“
12:45 Ewelina Grygier, Lenkijos mokslų akademijos Menų institutas „Do the Street Musicians Still Play City Folklore?  A case of Vienna“;
„Ar gatvės muzikantai vis dar groja miesto folklorą? Vienos atvejis“
13:15 – 14:15 Pietų pertrauka

8 POSĖDIS
Pirmininkauja: Rytis Ambrazevičius

14:15 Rimantas Sliužinskas, Klaipėdos universitetas
„Klaipėdos tautinių bendrijų etnokultūrinės veiklos bruožai“
14:45 Irena Rokicka, Lenkijos mokslų akademijos Menų institutas
„Lietuvos lenkakalbio muzikinio folkloro dabartis“
15:15 Gustaw Juzala, Lenkijos mokslų akademijos Archeologijos ir istorijos institutas
„Lenkijos kalnų folkloro tyrinejimai“
15:45 – 16:00 Kavos pertrauka

9 POSĖDIS
Pirmininkauja: Dalia Urbanavičienė

16:00 Lina Laurinavičiūtė Petrošienė, Klaipėdos universitetas
„Muzikinis folkloras sociokultūriniame kontekste: Užgavėnių dainų atvejis“
16:30 Jūratė Petrikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija
„Sūduvos poetų dainuojami eilėraščiai“
17:00 Baigiamosios diskusijos
18:30 Liaudiška vakaronė
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos I rūmų Karoso salė, Gedimino pr. 42, GPS 54.6877879,25.2690621
Baigiamąją vakaronę ves: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos etnomuzikologai ir folkloro ansamblis „Laukis”.

ŠEŠTADIENIS GRUODŽIO 5 D.
10:00 Išvyka į Dzūkijos nacionalinį parką
Skelbia: ALKAS, Lietuvių etninės kultūros draugija Paskelbta 2015-12-01Lietuvių etninės kultūros draugija,  įmonės kodas 191932780, reg.adresas Pamėnkalnio g. 34, LT-01114 Vilnius; el.paštas: info@etnokultura.lt