LIETUVIŲ ETNINĖS KULTŪROS DRAUGIJA
 
 
LT EN
Versija neigaliems
Naujienlaiškis
Draugaukime
Renginių kalendorius
<<    Liepa 2024    >>
 
 
Naujienos » Lietuvių etninės kultūros draugijos IX suvažiavimas, kuris vyks Vilniuje 2019 m. gruodžio 7 d. (šeštadienį) 10 val.
 

  Lietuvių etninės kultūros draugija 2019 m. švenčia savo 30-metį - ji buvo įkurta Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo prieaušryje 1989 metais. Šiam jubiliejui skirtas Lietuvių etninės kultūros draugijos IX suvažiavimas, kuris vyks Vilniuje 2019 m. gruodžio 7 d. (šeštadienį) nuo 10 val. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (Gedimino pr. 51, salė Nr. 305). Kviečiame Jus atvykti į suvažiavimą ir pridedame jo programą.

Po Draugijos suvažiavimo toje pačioje patalpoje nuo 12 vai. vyks konferencija „Etninės kultūros vaidmuo formuojant Lietuvos įvaizdį: iššūkiai ir galimybės" (žr. pridedamą konferencijos programą), kurią organizuoja Etninės kultūros globos taryba ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, bendradarbiaujant su Draugija. Po konferencijos 18 vai. vyks koncertas, kuriame koncertuos vyrų grupė „Tankuojis" (vadovas Tomas Aleknavičius) ir šeimų folkloro ansamblis „Virvytė" (vadovė Loreta Sungailienė). Kviečiame šioje konferencijoje dalyvauti tiek Draugijos narius, tiek kitus besidominčius asmenis.

Prašome registruotis į Draugijos suvažiavimą ir konferenciją el. paštu tomas.a.aleknavicius@gmail.com. Telefonai pasiteiravimui: 8601 10813 (Tomas), 8699 04237 (Dalia).

Per Draugijos suvažiavimą turime žinoti tikslų visų Draugijos narių skaičių, nes ankstesnių Draugijos suvažiavimų dalyvių sąrašuose atskirų asmenų narystė nebuvo aiškiai įvardyta. Todėl labai prašome registruojantis užpildyti Draugijos nario anketą. Kviečiame tapti Draugijos nariais ir kitus, norinčius įsijungti į mūsų veiklą.

Jei esate Draugijos narys ar norite juo tapti, tuo pačiu prašome sumokėti metinį Draugijos nario mokestį už 2019 metus (20 €, o moksleiviams, studentams, pensininkams, bedarbiams ir kitiems socialiai remtiniems asmenims - 10 €) į Draugijos sąskaitą LT457044060001071817 Vilniaus banke (b.k. 70440), pažymint įmokos paskirtį „LEKD nario mokestis 2019". Taip pat bus galimybė sumokėti nario mokestį vietoje prieš Draugijos suvažiavimo pradžią. Primename, kad pagal Draugijos įstatus kiekvienas narys turi sumokėti metinį mokestį, neišpildę šios sąlygos netenka balsavimo teisės.

 

Išsamesnę informaciją apie Draugijos veiklą, šiuos renginius, elektronines anketų versijas rasite Draugijos facebook paskyroje „Lietuvių etninės kultūros draugija" ir Draugijos internetinėje svetainėje www.etnokultura.lt.

Tikimės, kad bendromis jėgomis galime daug nuveikti siekdami gražiausių mūsų tradicijų ir vertybių išsaugojimo bei tęstinumo.

Suvažiavimo P R O G R A M A

 

10:00 – 10:15 Suvažiavimo dalyvių registracija

10:15 – 10:20 Suvažiavimo atidarymas

10:20 – 10:50 Draugijos pirmininkės dr. Dalios Urbanavičienės ataskaita

10:50 – 11:00 Revizijos komisijos ataskaita

11.00 – 11:10 Draugijos narių pasisakymai dėl Draugijos veiklos grupėse ir teritoriniuose padaliniuose

11:10 – 11:30 Draugijos tarybos, pirmininko ir jo pavaduotojų, revizijos komisijos rinkimai

11:30 – 11:50 Baigiamosios diskusijos

 

Etninės kultūros vaidmuo formuojant Lietuvos įvaizdį:

iššūkiai ir galimybės 

 

PRELIMINARI PROGRAMA

 

11.30–12.00 Konferencijos dalyvių registracija

 

12.00–14.00      I sesija (auditorija Nr. 305)

Sesijai vadovauja Jonas Rudzinskas ir Daiva Vyčinienė

 

12:00             Konferencijos atidarymas ir Veronikos Povilionienės dainuojama liaudies daina

12:15            Vida Šatkauskienė. Tautinės, regioninės ir vietos tapatybės suvokimo ugdymas etnine kultūra

12:30            Dalia Urbanavičienė. Lietuvių etninės kultūros draugijos 30-metis: etninės kultūros statuso įtvirtinimo ir gyvosios tradicijos tęstinumo siekiai

12:45             Eglė Kudzmanienė. Lietuvos DNR. Kas mums šiandien svarbu?

 

13:00 – 13:15 Kavos pertrauka

Vaizdinės medžiagos „Lietuviškos tapatybės raiška istorinės atminties renginiuose“ demonstravimas

 

13:15            Daiva Vyčinienė. Sutartinės kaip lietuviškos tapatybės įvaizdis Lietuvoje ir pasaulyje

13:30            Jonas Rudzinskas. Tautodailės svarba puoselėjant lietuvių etninę kultūrą ir formuojant Lietuvos įvaizdį

13:45             Laura Lukenskienė. Kanklės ir kankliavimas – lietuvių tapatumo išraiška

 

14.00–15.00 Pietų pertrauka

 

15.00–18.00  II sesija (auditorija Nr. 305)

Sesijai vadovauja Dalia Urbanavičienė ir Loreta Sungailienė

 

15:00             Marius Jovaiša. #taudrabuzis – Tautinis drabužis XXI amžiuje

15:15             Asta Valiukevičienė. Tautinio identiteto paieškos šių dienų aprangoje

15:30             Nijolė Balčiūnienė. Tradicinės kalendorinės šventės – Lietuvos įvaizdžio dalis

15:45 – 16:00 Kavos pertrauka

16:00             Marija Liugienė. Sodai kaip lietuviškos tapatybės simbolis               

16:15             Jonas Vaiškūnas. Etninė kultūra – atsvara globalizmui

 

16:30–17:40 Panelinė diskusija (veda Dalia Urbanavičienė, dalyvauja Loreta Sungailienė, Rytis Ambrazevičius, Ugnius Liogė, Agota Zdanavičiūtė-Bėkštė, Teresė ir (ar) Milda Andrijauskaitės, Virginija Dambrauskienė, Linas Žabaliūnas (arba Agnė Vaitkuvienė), Marius Gurskas)

Diskusijos metu bus aptariami šie klausimai:

·         Šiuolaikinio jaunimo santykis su etnine kultūra;

·         Svarbiausi lietuviškos tapatybės ženklai šiuolaikinėje visuomenėje;

·         Etninės kultūros vaidmuo plėtojant kultūrinį turizmą (Lietuvos ir užsienio pavyzdžiai);

·         Kaip kitose šalyse pasitelkiama etninė kultūra formuojant šalies tapatumo įvaizdį;

·         Tarpinstitucinis bendradarbiavimas siekiant užtikrinti etninės kultūros įtraukimą į Lietuvos įvaizdžio kūrimą;

·         Etninės kultūros vieta bendrojoje Lietuvos kultūros politikoje.

 

17:40             Konferencijos rezoliucijos priėmimas

 

18:00–19:00        Koncertas ir tautinių kostiumų pristatymas

III aukšto fojė

Dalyvauja:  vyrų grupė „Tankuojis“ (vadovas Tomas Aleknavičius) ir šeimų folkloro ansamblis „Virvytė“ (vadovė Loreta Sungailienė).

 

 

 

 Lietuvių etninės kultūros draugija,  įmonės kodas 191932780, reg.adresas Pamėnkalnio g. 34, LT-01114 Vilnius; el.paštas: info@etnokultura.lt