LIETUVIŲ ETNINĖS KULTŪROS DRAUGIJA
 
 
LT EN
Versija neigaliems
Naujienlaiškis
Draugaukime
Renginių kalendorius
<<    Gegužė 2024    >>
 
 
Naujienos » Valstybinė Jono Basanavičiaus premija paskirta dr. Daliai Urbanavičienei
 
dalia-urbanaviciene3

Valstybinė Jono Basanavičiaus premija paskirta dr.Daliai Urbanavičienei | K. Driskiaus nuotr.
 

2015 metų Valstybinę Jono Basanavičiaus premiją nuspręsta paskirti etninės kultūros tyrinėtojai, Visuomeninės Alkas.lt redkolegijos narei dr. Daliai Urbanavičienei – už reikšmingą visuomeninę veiklą etninės kultūros srityje, tradicinių šokių tyrinėjimą, puoselėjimą ir sklaidą. Tokį sprendimą lapkričio 4 d. priėmė Vyriausybė, atsižvelgusi į Lietuvos kultūros ir meno tarybos siūlymą ir Kultūros ministerijos teikimą.

1981 metais D.Urbanavičienė įgijo muzikos teorijos ir istorijos specialybę J.Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje, 1981-1986 metais studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje ir tapo muzikologe, vėliau eksternu išlaikė doktorantūros egzaminus Lietuvos muzikos akademijoje ir 2001 metais apgynė disertaciją „Lietuvių apeiginė etnochoreografija“.

Dalia Urbanavičienė nuo 1999 m. yra Lietuvių etninės kultūros draugijos (LEKD) pirmininkė, ji vadovavo etninės kultūros ugdymo programų ir rekomendacijų parengimui, inicijavo Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos įsteigimą, yra tradicinių šokių socialinės funkcijos gaivinimo judėjimo pradininkė, Tradicinių šokių klubo Vilniuje įkūrėja, daugelį metų rengiamų tęstinių tradicinių šokių renginių bei tarptautinės tradicinių šokių vasaros stovyklos rengėja.

D. Urbanavičienė yra bene ryškiausia Lietuvos etnochoreologė, paskelbusi reikšmingus mokslinius fundamentinius ir taikomuosius šios srities tyrimus, įsitraukusi į tarptautinę etnochoreologų mokslinių tyrimų veiklą.

Reikšminga D. Urbanavičienės veikla Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje: nuo 1994 m. ji vadovauja akademijos moksliniam Etnomuzikologijos padaliniui, įgyvendino daug mokslo projektų, kurie buvo skirti akademijoje sukauptos vertingos muzikinio folkloro archyvinės medžiagos išsaugojimui ir sklaidai. Be to, D. Urbanavičienė yra Etnografinių regionų metų, kuriais paskelbti 2015-ieji idėjos sumanytoja, viena iš Tarmių metų (2013 m.) iniciatorių, vadovavo Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo rengėjų grupei, pateikė siūlymus Seimui parengti Tautinio paveldo produktų įstatymą, paskelbti lietuvių tradicinę kalendorinę šventę Kūčias švenčių diena, taip pat parengė siūlymus dėl kitų teisės aktų, susijusių su etninės kultūros plėtra, – ne  tik Lietuvių etninės kultūros draugijos vardu, bet ir būdama Seimui atskaitingos institucijos Etninės kultūros globos tarybos nare (2000-2013 m.) bei pirmininke (nuo 2009 m. pabaigos iki 2014 m. pradžios).

2011-2012 m. vadovaujant D.Urbanavičienei LEKD parengė etnokultūrinio ugdymo metodines priemones, skirtas įvairaus amžiaus vaikams ir jaunimui: Etninės kultūros ugdymo rekomendacijas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams; Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąją programą ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrąją programą (programos patvirtintos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2012 m. balandžio 12 d.). 2012 m. D. Urbanavičienė parengė Etninės kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo internetinius katalogus, kurie sudaryti pagal minėtų etninės kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų atskiras temines sritis.

D. Urbanavičienė buvo viena iš pagrindinių Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos (LEKUS) steigimo iniciatorių: šios sąjungos, apjungiančios įvairius etnokultūrinio ugdymo puoselėtojus. 2014 m. birželio 28 d. šios sąjungos steigiamajame suvažiavime ji buvo išrinkta LEKUS pirmininko pavaduotoja.

Nuo 2002 m. iki šiol D. Urbanavičienės iniciatyva Lietuvių etninės kultūros draugija Vilniuje pastoviai organizuoja Tradicinių šokių klubo renginius (kasmet per 50 renginių), kuriuose derinami šokių mokymai su socialinės tradicinių šokių funkcijos populiarinimu. Nuo 2004 m. D. Urbanavičienė pradėjo organizuoti kasmet vis kitoje vietoje tarptautines tradicinių šokių vasaros stovyklas, tokiu būdu skleisdama po visą Lietuvą šio klubo patirtį. Propaguodamas socialinio šokio funkciją, klubas tapo tradicinių šokių klubinės veiklos lyderiu Lietuvoje ir išpopuliarėjo įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonių tarpe, o ypač tarp jaunimo – moksleivių ir studentų. Vilniaus tradicinių šokių klubo pavyzdžiu įsikūrė panašūs klubai Kaune, Varėnoje, Klaipėdoje ir kitur, plėtojasi tarptautinis bendradarbiavimas su panašaus pobūdžio šokių klubais užsienyje.

Dr. Dalios Urbanavičienės mokslinių tyrimų sritys – etnochoreologijos raida, apeiginiai šokiai, žaidimai ir veiksmai, šokamosios ir žaidžiamosios sutartinės, tradicinio šokio raida ir nūdiena Lietuvoje, šokio užrašymo metodika ir notacijos sistemos, choreografinio folkloro klasifikavimas ir analizė, muzikinio folkloro rinkimo ir folkloro archyvų darbo metodika. Šiomis temomis D. Urbanavičienė paskelbė per 50 mokslo straipsnių tarptautiniuose ir Lietuvos mokslo leidiniuose, dvi monografijas – Lietuvių apeiginė etnochoreografija (2000 m.), Šokamosios ir žaidžiamosios sutartinės (su DVD priedu, 2009 m.), pateikė per 70 pranešimų konferencijose užsienyje ir Lietuvoje, skaitė paskaitas mokytojams bei kultūros darbuotojams ir plačiai visuomenei  skirtuose seminaruose, stovyklose bei kituose metodiniuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje. Ji aktyviai dalyvauja tarptautinėse etnochoreologų organizacijose ir jų veikloje (visų pirma International Council for Traditional Music Etnochoreologijos studijų grupėje, jungiančioje viso pasaulio tradicinių šokių tyrinėtojus).

Kita ženkli D. Urbanavičienė mokslinės veiklos sritis – folkloro archyvavimas ir skaitmeninimas. Tuo tikslu ji 1995 m. stažavosi Švedijos, 1996 m. – Austrijos, 1997 m. – Norvegijos folkloro archyvuose. Nuo 1996 m., D. Urbanavičienės iniciatyva gavus UNESCO paramą, buvo pradėta skaitmeninti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMTA) sukauptą gausų Muzikinio folkloro archyvą. 2003-2009 m. D.Urbanavičienės parengtų projektų dėka buvo suskaitmeninta beveik 2/3 visų LMTA sukauptų muzikinio folkloro fondų, sukurta specializuota bei internetinė muzikinio folkloro ir tarmių informacinė duomenų bazė, atlikti tarpinstituciniai tyrimai bendradarbiaujant su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Lietuvių kalbos institutu, Klaipėdos universitetu, Matematikos ir informatikos institutu, taip pat Vytauto Didžiojo universitetu. Nuo 2014 m. D. Urbanavičienė yra LMTA atstovė ir koordinatorė tarptautiniame Europeana Sounds projekte, kurio tikslas – sukurti prieigą prie bendros įvairių Europos šalių garsų ir muzikos kolekcijos.

Valstybinė J.Basanavičiaus premija kasmet skiriama už reikšmingiausius paskutinių penkerių metų Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių darbus, susijusius su etninės kultūros tradicijų plėtojimu, puoselėjimu, ugdymu ir tyrinėjimu, taip pat kūrybinę ir mokslinę veiklą etninės kultūros srityje.

19 tūkst. eurų vertės piniginė premija kasmet įteikiama lapkričio 23-ąją – Jono Basanavičiaus gimimo dieną.Lietuvių etninės kultūros draugija,  įmonės kodas 191932780, reg.adresas Pamėnkalnio g. 34, LT-01114 Vilnius; el.paštas: info@etnokultura.lt