LIETUVIŲ ETNINĖS KULTŪROS DRAUGIJA
 
 
LT EN
Versija neigaliems
Naujienlaiškis
Draugaukime
Renginių kalendorius
<<    Gruodis 2023    >>
 
 
Tradicinių amatų ir tautodailės grupė
 

Tradicinių amatų ir tautodailės grupės ištakos slypi IV-ajame Draugijos suvažiavime (1999 m.)

Svarbiausias šios grupės nuveiktas darbas – Tautinio paveldo produktų įstatymo inicijavimas. Idėja sukurti naują įstatymą, skirtą tautinio paveldo produktų išsaugojimui ir gamybos skatinimui LR Seimo Kaimo reikalų komitetui Draugijos vardu buvo išsakyta 2005 m. Palaikęs šią idėją, Seimas patvirtino darbo grupę įstatymo parengimui (joje dalyvavo Draugijos nariai – pirmininkė Dalia Urbanavičienė, nariai Jonas Rudzinskas, Birutė Imbrasienė ir kt.).

Gavus Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos užsakymą, Draugija 2005 m. liepos–gruodžio mėn. koordinavo tyrimo „Tradicinių amatų ir verslų paplitimo bei jų skatinimui būtinų priemonių sistemos nustatymas“ vykdymą (tyrimas atliktas bendradarbiaujant su Lietuvos tautodailininkų sąjunga, Kulinarijos paveldo fondu, Rumšiškių muziejaus dvaro akademija, D. ir Z. Kalesinskų aukštesniąja liaudies amatų mokykla, Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriumi). 2006 m. pradžioje šio tyrimo išvados buvo aptartos seminaruose, surengtuose LR Ūkio ministerijoje ir Žemės ūkio rūmuose. Tyrimo rezultatais buvo pasinaudota ne tik rengiant Tautinio paveldo produktų įstatymą, bet ir jį įgyvendinant (pavyzdžiui, sudarant Tautinio paveldo produktų klasifikatorių).

Tautinio paveldo produktų įstatymas buvo priimtas 2007 m. Jis užtikrina tautinio paveldo produktų valstybinę apsaugą, įgalina išsaugoti ir skleisti sukauptą tradicinių amatų patirtį, suteikus jai šiuolaikinio reikšmingumo, teikti valstybės pagalbą ir sudaryti tradiciniams amatininkams palankias sąlygas kurti tautinio paveldo produktus, juos realizuoti ir populiarinti. Galima teigti, kad Tautinio paveldo produktų įstatymo dėka, tautinio paveldo prestižas imtas puoselėti valstybiniame lygmenyje.

Šiandien jau galima kalbėti apie Tautinio paveldo produktų įstatymo sukūrimo paskatintus teigiamus pokyčius. Vienas iš jų – ir patys amatininkai, ir visuomenė į tautinį paveldą ėmė žvelgti su didesniu dėmesiu ir pagarba. Šiandien sertifikuota ir pripažinta tautinio paveldo produktais daugiau kaip 1600 gaminių, kuriuos gamina daugiau kaip 500 tradicinių amatininkų. Valstybės iniciatyva visoje Lietuvoje kuriami tradicinių amatų centrai, per kuriuose galima lengvai pasiekti tradicinius amatininkus ir jų kuriamą produkciją, sudaromos sąlygos tradicinių amatų mokytis.

Sritys, į kurias krypsta Draugijos Tradicinių amatų ir tautodailės grupės narių dėmesys šiandien – valstybės kultūros politika, amatininkų ir tautodailininkų autorinės teisės, Europos Sąjungos fondai, Europos regionų politika, meno kūrėjų statusas. Visus, kam rūpi šie ir kiti panašūs klausimai, kviečiame jungtis į LEKD Tradicinių amatų ir tautodailės grupę.

Lietuvių etninės kultūros draugija,  įmonės kodas 191932780, reg.adresas Pamėnkalnio g. 34, LT-01114 Vilnius; el.paštas: info@etnokultura.lt